TEMEL AİLE HEKİMLİĞİ TANI TEDAVİ REHBERİ

  • Ürün Kodu: 9786054499250
  • Barkod: 9786054499250
  • Kategori: Aile Hekimliği
  • Stok: 20+
  • Fiyat
  • 220,00 TL
    KARGO BEDAVA
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş

2019-2020
Piyasada hekimlere yönelik bir çok reçete ve tanı tedavi kitabı bulunmaktadır.
Bu kitapların çoğunda sadece yetişkinlere yönelik tedaviler var olup çocuklara yönelik tedavi eksik kalmaktadır. Çoğu kitapta tedavi seçenekleri verilirken her hastalık için birden çok seçenek verilip kafa karışıklığına neden olmaktadırlar.

Bu kitapta özellikle aile hekimleri, pratisyen hekimler, stajer doktorlar, intern doktorlar ve pediatristler için; poliklinik hastaları, yatan hastalar ve acil vakalara yönelik, hem yetişkin hastalar hem de çocuk hastalar için tanı, tedavi ve takipte gerekli bilgiler, örnek reçeteler, ilaç dozları, ilaçların ticari isimlerini ve laboratuvar referans değerlerini içeren hekimlerin başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağı bir kitap hazırlamaya çalıştık.

Hekimleri kolay reçete yazabilmeleri için ilaçların etken maddeleri yanında ticari isimlerini de yer verdik.
Kafa karışıklığına neden olmamak için mümkün olduğunca ilk seçenek tedavileri yazdık. İlaçların ticari isimlerini de mümkün oldukça ekonomik olan farklı firmaların ilaçlarına yer verdik.
Temel amacımız, hekimlerin klinik ve poliklinikte karşılaşacağı hastalıklara karşı iyi bir tedavi vermelerini sağlamak ve hastalıklarla ilgili sık karşılaşılan sorulara cevap vermektir.
Bu yeni basımda sizden gelen öneriler ışığında kitap gözden geçirildi ve yeni hekim arkadaşların katkısıyla güncellendi ve genişletildi.
Bu çalışmanın hekim arkadaşlara faydalı olması dileğiyle..

İÇİNDEKİLER
HASTAYA YAKLAŞIM  PÜF NOKTALARI
REÇETE NASIL YAZILIR?
KBB
PNÖMONİ, TONSİLLİT, FARENJİT, AKUT OTİTİS MEDİA, SİNÜZİT ve YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI
GRİBAL ENFEKSİYON (NEZLE, SOĞUK ALGINLIĞI)
TONSİLLİT VE ADENOİD (GENİZ ETİ)
FARENJİT
SİNÜZİT
OTİTİS MEDİA
OTİTİS EXTERNA
LARENJİT
KRUP (LARİNKS ÖDEMİ)
ALLERJİK RİNİT (saman nezlesi)
ORAL AFT (AFTÖZ STOMATİT)
BUŞON (KULAK KİRİ)
KULAĞA SİNEK, BÖCEK VEYA YABANCI CİSİM KAÇMASI
KÖTÜ AĞIZ KOKUSU (HALİTOSİS)
DİŞ AĞRISI ve DİŞ İLTİHABI TEDAVİSİ
BURUN KANAMALARI (EPİSTAKSİS)
GÖĞÜS HASTALIKLAR
PNÖMONİ (ZATÜRE)
ASTIM (yetişkin ve çocuk)
ASTIMDA KULLANILAN İLAÇLAR, DOZLARI VE PİYASA İSİMLERİ.
ASTIM ATAĞI (KRİZİ) (yetişkin ve çocuk)
KOAH
BRONŞİOLİT
PNÖMOTORAKS
TÜBERKÜLOZ (akciğer TBC)
TBC PROFİLAKSİ ENDİKASYONLARI, TEDAVİSİ ve PPD DEĞERLENDİRİLMESİ
CİLDİYE
TİNEA PEDİS ( AYAK MANTARI)
TİNEA UNGİUM (TIRNAK MANTARI)
TİNEA KAPİTİS (süperficialis)
TİNEA KORPORİS VE TİNEA İNGUİNALİS
SEBOREİK DERMATİT  VE SAÇTA KEPEKLENME
VERRUCA VULGARİS (SİĞİL)
HERPES ENFEKSİYONLARI (HERPES LABİALİS (UÇUK), ZONA VE GENİTAL HERPES)
AKNE VULGARİS (SİVİLCE)
DOĞAL KELLİK, ŞAÇ DÖKÜLMESİ
ALOPESİ AREATA (SAÇKIRAN HASTALIĞI)
YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI (Selülit, Abse, Fronkül (Çıban ), İmpetigo, Erizipel (Yılancık), Diabetik Ayak, Paronişi)

DİAPER DERMATİT (PİŞİK) (bebek ve yetişkin)
AKUT ÜRTİKER ve ANJİO ÖDEM
KRONİK ÜRTİKER
DERMATİT (EGZEMA) (Atopik ve Kontakt dermatit)
NEMLENDİRİCİLER, STEROİDLER, ANTİHİSTAMİNİKLER
GÜNEŞ YANIĞI  VE GÜNEŞ ÇARPMASI
HİPERKERATOZ (NASIR), EL, AYAK BAKIMI(KREMLERİ)
UYUZ (GALE)
BİT ( PEDİKULOZİS )
NEFROLOJİ VE ÜROLOJİ
İYE (SİSTİT VE PYELONEFRİT)
TEKRARLAYAN İYE VE PROFLAKSİ TEDAVİSİ
İYE’DE GÖRÜNTÜLEMELER
CİNSELYOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR (CYBH)(ÜRETRİT ve VAJİNİT)
NEFROLİTİAZİS (BÖBREK TAŞLARI)
TAŞ DÜŞÜRME (RENOKOLİK AĞRI)
ENÜREZİS NOKTURNA (uykuda işeme)
FMF HASTALIĞI
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
KBY KOMPLİKASYON VE DESTEK TEDAVİSİ
SON DÖNEM  BÖBREK HASTALIĞI
NEFROTİK SENDROMLAR
AKUT POSTSTREPTOKOKAL GLUMERONEFRİT (APSGN)
ÇOCUKLARDA TÜBULOPATİLER
HEMATÜRİ NEDENLERİ
PROTEİNÜRİ NEDENLERİ
ÇOCUKLARDA ARTRİTLER, ATRALJİLER VE TOPALLAMA NEDENLERİ
SEPTİK ARTRİT
OSTEOMİYELİT
AKUT ROMATİZMAL ATEŞ (ARA)
REAKTİF ARTRİT
JUVENİL ROMATOİD ARTRİT (JRA)
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE)
GEÇİCİ SİNOVİT (TOKSİK SİNOVİT )
ÇOCUKLARDA TOPALLAMA NEDENLERİ
MAYİ (SIVI) TEDAVİSİ
MAYİ (SIVI ) TEDAVİSİ
SIK KULLANILAN MAYİLER VE İÇERİKLERİ (1 litre başına )
VÜCUT YÜZEY HESAPLAMASI (M2) VE PRATİK MAYİ HESAPLAMA CETVELİ
HEMATOLOJİ
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ
MEGALOBLASTİK ANEMİ (B12, FOLİK ASİT)
TALASEMİ
KANAMA DİATEZLERİNE YAKLAŞIM
HEMOFİLİ A, B ve VON WİLLEBRAND HASTALIĞI
AKUT İTP
TROMBOSİTOPENİ YAPAN DİĞER BAZI  HASTALIKLAR
KRONİK YORGUNLUK NEDENLERİ
KARDİYOLOJİ
MİYOKARD İNFARKTÜSÜ( KALP KRİZİ)
KARDİYAK ARİTMİLER
16 ADIMDA EKG DEĞERLENDİRME
EKG’DE DERİVASYONLARI BAĞLAMA ŞEKLİ
ÖRNEK EKG’LER
0-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (CPR)
HİPERTANSİYON (Yetişkinlerde)
HİPERTANSİF ACİL TEDAVİSİ
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
BAZI ANTİHİPERTANSİF İLAÇLARIN  PİYASA İSİMLERİ
İNFEKTİF ENDOKARDİT
ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI
HİPERNATREMİ
HİPONATREMİ
HİPERPOTASEMİ
HİPOPOTASEMİ
HİPERKALSEMİ
HİPOKALSEMİ
HİPOMAGNEZEMİ
HİPERMAGNEZEMİ
HİPOGLİSEMİ
HİPERGLİSEMİ
GASTRO-HEPATOLOJİ
AKUT GASTROENTERİT ( İSHAL)
KRONİK İSHAL
LAKTOZ TOLERANS TESTİ
TER TESTİ
KABIZLIK
İRRİTABL BARSAK SENDROMU (İBH)
BAĞIRSAK PARAZİTLERİ
GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ (ÇOCUK VE YETİŞKİN)
YABANCI CİSİM YUTMA
GASTRİT, MİDE ÜLSERİ ve DİSPEPSİ
ÇOCUKLARDA KRONİK KARIN AĞRISI
AKUT BATINA YAKLAŞIM (Yetişkin + Çocuk)
HEMOROİD (BASUR)
ANAL FİSSÜR
ENDOKRİN
KONJENİTAL HİPOTİROİDİ
TRH TESTİ
İYOT EKSİKLİĞİ
GUATR
HİPERTİROİDİ
TİP 1 DİYABET
DİABETİK KETO ASİDOZ
TIP 2 DİYABET
OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi)
RAŞİTİZM VE D VİTAMİNİ PROFLAKSİSİ
ZAYIFLAMA (DİYET)
BEBEK VE ÇOCUKLARDA PEM (PROTEİN ENERJİ MALNÜTRİSYONU)
BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİ (BOY KISALIĞI)
BOY KİLO PERSENTİLLERİ
İNTANİYE
ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM (ATEŞİN DÜŞÜRÜLMESİ)
ATEŞ TİPLERİ VE NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ NEDENLERİ
HEPATİT A
HEPATİT B
HEPATİT C, HEPATİT D , HEPATİT E
LENFADENOPATİLERE (LAP) YAKLAŞIM
MENENJİTLER (VİRAL, BAKTERİYEL, TBC)
SALMONELLA (TİFO)
BRUSELLA
GÖZ
BAKTERİYEL KONJONKTİVİT
VİRAL KONJONKTİVİT
KİMYASAL KONJONKTİVİT
ALERJİK VE VERNAL (MEVSİMSEL) KONJONKTİVİT
KURU GÖZ
GÖZE YABANCI CİSİM KAÇMASI
GÖZ TANSİYONU (GLOKOM)
FİZİK TEDAVİ
OSTEOARTRİT (OSTEOARTROZ –KİREÇLENME)
OSTEOPOROZ, OSTEOMALAZİ (yetişkin, Yaşlı , gebe , puberte)
YUMUŞAK DOKU TRAVMASI, EKLEM TRAVMASI, BURKULMA, KRAMP VE KAS TUTULMASI
AKUT BEL, BOYUN AĞRISI VE BEL TUTULMASI
KRONİL BEL AĞRISI:(DİSKAL HERNİ)
NÖROLOJİ VE PSİKİYATRİ
FEBRİL KONVULZYON (FK)
STATUS EPİLEPTİKUS VE KONVULZYONA YAKLAŞIM VE TEDAVİ
EPİLEPSİ (SARA)
DEPRESYON
ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
ÇOCUKLARDA OTİZM
ÇOCUKLARDA YAŞA GÖRE  BEKLENEN GELİŞİM
KONVERSİYON BOZUKLUKLARI VE KONVERSİYON HASTASINA YAKLAŞIM
BAŞ AĞRILARI (MİGREN, GERİLİM TİPİ, KÜME TİPİ )
KADIN DOĞUM
GEBELİK TAKİP, İZLEM ve KOMPLİKASYONLAR
GEBELİKTE DESTEK TEDAVİSİ  (VİTAMİN ve MİNERAL )
DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ (KONTRASEPTİFLER)
MENOPOZ, HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ, ATROFİK VAJİNİT
MASTİT VE MEME BAŞI ÇATLAKLARI
AŞILAR BULAŞICI VE DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR.
AŞILAR
BULAŞICI VE DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
KIZAMIK
KIZAMIKÇIK
KIZIL
ERİTEMA İNFEKSİYOZUM (Beşinci hastalık)
ROSEOLA İNFANTUM (6. hastalık)
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA ZOSTER)
BOĞMACA
KABAKULAK
MENİNGOKOKSEMİ
SITMA
KUDUZ
ZEHİRLENMELER VE ACİL
ENTOKSİKASYONLAR ve ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM
MİDE LAVAJI ve UYGULANIŞI
KUSTURMA VE UYGULANIŞI
AKTİF KÖMÜR VE UYGULANIŞI
CİLT TEMİZLİĞİ
GÖZ YIKAMA
İDRARIN ALKALİLEŞTİRİLMESİ
BRADİKARDİ TEDAVİSİ
TAŞİKARDİ TEDAVİSİ
QRS UZAMASININ TEDAVİSİ (>0,10 SANİYE)
BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİNİN TEDAVİSİ
SIK GÖRÜLEN ZEHİRLENMELER
KOSTİK (KOROZİV )MADDE ENTOKSU
SALİSİLAT ZEHİRLENMESİ
ASETAMİNOFEN  (PARASETAMOL) ZEHİRLENMESİ
HİDROKARBON  ZEHİRLENMESİ
ATROPİN ZEHİRLENMESİ
YUTULMUŞ YASSI PİLLER NE ZAMAN ACİL OLARAK ÇIKARILMALIDIR
MANTAR ZEHİRLENMESİ
ORGANİK FOSFOR ZEHİRLENMESİ
TRİSİKLİK ANTİDEPRESAN ZEHİRLENMESİ
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ
BETA BLOKÖR VE KALSİYUM KANAL BLOKÖRÜ ZEHİRLENMESİ
ANTİDOTLAR
YILAN ISIRMASI, AKREP SOKMASI
BÖCEK ve ARI SOKMASI
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KENE ISIRMASI)
YANIK VE YANIKLI HASTAYA YAKLAŞIM
YANIK PANSUMANI UYGULAMA ŞEKLİ
HASTANEDE YATAN CİDDİ YANIKLARA YAKLAŞIM  VE TEDAVİ PRENSİPLERİ
YARA PANSUMANI, SUTUR VE KESİLER
NG ( NAZOGASTRİK SONDA) VE ASPİRASYON SONDASI, FOLEY (İDRAR) SONDASI, ANJİO-CUT (KELEBEK), ENJEKTÖRLER, ENTÜBASYON TÜPLERİ
YENİDOĞAN ve SÜT ÇOCUĞU
DOĞUMDA YENİ DOĞANA YAKLAŞIM
YATIRILACAK YENİ DOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER (1. gün)
YATAN YENİ DOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER (2. gün ve sonrası)
TABURCU OLACAK YENİDOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER
SAĞLAM BEBEK VE ÇOCUKLARDA İZLEM SIKLIĞI
YENİ DOĞANLARDA SARILIK VE UZAMIŞ SARILIK
YENİ DOĞANLARDA EXCHANGE VE FOTOTERAPİ SINIRLARI
KAN DEĞİŞİMİNDE KULLANILABİLECEK KAN GRUPLARI
Rh ve ABO UYUŞMAZLIĞINDA KAN DEĞİŞİMİNDE KULLANILACAK KAN GRUPLARI
BEBEKLERDE  BESLENME
BEBEKLERDE KISACA BESLENME ve MAMA
MAMA
HUZURSUZ 1-2 AYLIK BEBEĞE YAKLAŞIM
HUZURSUZ BEBEK, İNFANTİL KOLİK (GAZ SANCISI)
MONİLİAZİS (PAMUKÇUK)
BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA
YOĞUN BAKIM
ARTERİYEL KAN GAZI
ENTÜBASYON VE MEKANİK VENTİLASYON
SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM
GLASKOW KOMA SKALASI
NG BESLENME
TOTAL PARENTERAL BESLENME (TPN)
ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM
AKUT ANAFLAKTİK ŞOK TEDAVİSİ
YOĞUN BAKIMDA SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR
TÜMÖR LİZİS SENDROM
KAFA TRAVMASINA YAKLAŞIM
BEYİN ÖDEMİ TEDAVİSİ
ARDS YAKLAŞIMI
ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM
SİYANOTİK SPELL TEDAVİSİ
UYGUNSUZ ADH
HİPERTANSİF KRİZ (çocuklarda),
KARACİĞER TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI
MEGAVİTAMİN KOKTEYLİ VE MEGADOZ VİTAMİNLER
İDRAR ALKALİLEŞTİRMSİ,
GUİLLAEN BARRE SENDROMU
ANTİBİYOTİKLER ÖZELLİKLERİ KULLANIMLARI VE ENDİKASYONLARI
ANTİBİYOTİK VE BAKTERİ TABLOSU
BAKTERİLERE GÖRE KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER
ANTİBİYOTİKLER VE ENDİKASYONLARI
İLAÇ DOZLARI
ANTİBİYOTİK DOZLARI
ANTİVİRAL VİRAL İLAÇ DOZLARI
ANTİFUNGAL İLAÇ DOZLARI
GENEL İLAÇ DOZLARI
LABORATUVAR VE REFERANS DEĞERLERİ
BAZI HASTALIKLAR VE TANI İLE İLGİLİ ENZİMLER
BAZI LABORATUVAR PANELLERİ
BİYOKİMYA PARAMETRELERİ
İMMÜNGLOBİN PARAMETRELERİ
KOMPLEMAN DEĞERLERİ
KUAGULASYON PARAMETRELERİ
HORMON PARAMETRELERİ
TÜMÖR PARAMETRELERİ
DİĞER LABORATUVAR PARAMETRELERİ
HEPATİT MARKIRLARI
HEMOGRAM DEĞERLERİ
BOS DEĞERLERİ
İDRAR DEĞERLERİ
GAİTA TESTLERi

 

TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 13:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1220,00 TL220,00 TL
2110,00 TL220,00 TL
373,33 TL220,00 TL
455,00 TL220,00 TL
544,00 TL220,00 TL
636,67 TL220,00 TL
7--
8--
9--
10--
11--
12--
Yükleniyor...