OLGULAR EŞLİĞİNDE GENEL DAHİLİYE

 • Ürün Kodu: 9786253994020
 • Barkod: 9786253994020
 • Kategori: İç Hastalıkları
 • Stok: 20
 • Fiyat
 • 1.000,00 TL
  KARGO BEDAVA
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş

Olgular Eşliğinde Genel Dahiliye


BÖLÜM 1 Sık Tekrarlayan Enfeksiyonlarla Seyreden Bir Olgu: Selektif IGA Eksikliği

BÖLÜM 2 Şiddetli Vitamin B12 Eksikliği Vakasında Teşhisteki Zorluklar: Olgu Sunumu

BÖLÜM 3 Pansitopeni ile Prezente Olan Brucella Canis Enfektif Endokarditi: Olgu Sunumu

BÖLÜM 4 Nefes Darlığı ile Başvuran Pulmoner Alveoler Proteinozis Olgusu

BÖLÜM 5 Sulfosalazin ile İlişkili Dress Sendrom

BÖLÜM 6 Kronik Diyare ile Prezente Olan Geriatrik Olguda Multisistemik Tutulumlu Sarkoidoz Vakası

BÖLÜM 7 Granülomatöz Mastit, Eritema Nodozum ve Oligoartrit Birlikteliği

BÖLÜM 8 Dapson Kullanımına Bağlı Gelişen Methemoglobinemi Olgusu

BÖLÜM 9 Granülomatöz Polianjitis: Adölesan Dönemde Tanı Alan Olgu

BÖLÜM 10 Ketojenik Diyete Bağlı Gelişen Prurigo Pigmentoza Olgusu

BÖLÜM 11 Erişkinlerde Görülen Latent Otoimmun Diyabet Olgusu

BÖLÜM 12 Dirençli Hipertansiyonla Başvuran Paraganglioma Olgusu

BÖLÜM 13 Nadir Bir Akut Batın Sebebi Omental İnfarkt

BÖLÜM 14 Hiperparatirodi ve Gebelik

BÖLÜM 15 İntrakranial Kitlenin Eşlik Ettiği Sterkoral Kolit

BÖLÜM 16 Dirençli Trombositopeni Görülen Juvenil Sistemik Lupus Eritematosus Vakasında Rituximab Tedavisi

BÖLÜM 17 Bir Psikiyatri Kliniğindeki Karbamezepin İntoksikasyonunun Yönetimi

BÖLÜM 18 İkterik Leptospiroz (Weil Hastalığı)

BÖLÜM 19 COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Subakut Tiroidit Olgusu

BÖLÜM 20 21 Hidroksilaz Enzim Eksikliğine Bağlı Gelişen Non-Klasik Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgusu

BÖLÜM 21 Jaccoud Tipi Lupus Artropatisi Olan Bir Çocuk Olgu

BÖLÜM 22 Kore: 12 Yaşındaki (Pediatrik) Olguda Sistematik Lupus Eritematozusun İlk Belirtisi

BÖLÜM 23 Popliteal Arter Anevrizması ile Prezente Olan Behçet Hastalığı Olgusu

BÖLÜM 24 Psoriazisli Bir Hastada Guselkumab’a Bağlı Paradoksal Psoriatik Artrit

BÖLÜM 25 Bir Olgu Nedeniyle Cushing Hastalığı

BÖLÜM 26 Episklerit ile Prezente Olan Granülomatöz Polianjitis Olgusu

BÖLÜM 27 Hemodiyaliz Sınırında Bir Akut Böbrek Hasarı Olgusu

BÖLÜM 28 Kronik Yorgunluk ile Tanı Alan Tiroid Papiller Kanseri Olgu Sunumu

BÖLÜM 29 Renal Transplantasyon Hastasında Hızlı İlerleyen Kaposi Sarkomu

BÖLÜM 30 Otoimmün Hepatit

BÖLÜM 31 Uygun Zamanda Uygun Tedavi ile Geri Döndürülebilen Böbrek Hasarı-Postrenal Akut Böbrek Hasarı

BÖLÜM 32 Yutma Güçlüğü ve Kilo Kaybı ile Seyreden Subakut Tiroidit Vakası

BÖLÜM 33 İmmünglobulin-M İlişkili Kutanöz Makroglobulinozis Olgusu Eşliğinde Klinik Önemi Bilinen Monoklonal Gammopatiler

BÖLÜM 34 Nadir Bir Endokrin Acil Durum: Oftalmopleji ile Prezente Olan Hipofizer Apopleksi

BÖLÜM 35 Sistemik Skleroz Hastasında Yutma Güçlüğü, Her Yutma Güçlüğü Sistemik Skleroza Bağlanmalı mı ?

BÖLÜM 36 Trombositopeni Nedeniyle Danışılan Bir Hastada Saptanan Plasmodium Falcıparum Olgusu

BÖLÜM 37 SGLT-2 İnhibitörü Kullanımı Sonrası Gelişen Fournier Gangreni Olgusu

BÖLÜM 38 Anti-Sentetaz Sendromu, Olgu Sunumu

BÖLÜM 39 Muthy İlişkili Familyal Adenomatöz Polipozis Zemininde Gelişen Kolon Kanseri Olgusu

BÖLÜM 40 Hafif Zincir Cast Nefropatisi Olgusu Eşliğinde Nefrotik Sendrom Tanı ve Yönetimi

BÖLÜM 41 Multiorgan Tutulumlu Bir Olgu ile Hidatik Kist Hastalığı

BÖLÜM 42 Yeni Başlanan Empagliflozin Sonrası Gelişen Öglisemik Diyabetik Ketoasidoz

BÖLÜM 43 Hemodiyaliz Hastamızda Ventriküler Taşikardiyi Öngörebilir miydik?

BÖLÜM 44 Akut Pankreatite Sekonder Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura Vakasının Yönetimi

BÖLÜM 45 Eklem Deformitesine Yol Açan Tofüslü Gut Artriti

BÖLÜM 46 Lateks Maruziyetine Bağlı Mesleksel Alerjik Kontakt Dermatit

BÖLÜM 47 Tübülointerstisyel Nefrit ve Üveit (TİNU) Sendromu

BÖLÜM 48 Varfarin Kullanan Hastada Kritik Bir Sorun: Polifarmasi Nedenli Batın İçi Kanama Olgusu

BÖLÜM 49 PPI Kullanımına Bağlı Akuttubulointerstisyel Nefrit

BÖLÜM 50 Yaşlı Hastada Uygunsuz İlaç Kullanımı

BÖLÜM 51 Dev Prolaktinoma Olgusu

BÖLÜM 52 Akciğer Adenokarsinomu Olgusu Eşliğinde Böbrek Transplant Alıcılarında Kanser

BÖLÜM 53 Soğuk Aglütinin Hastalığı

BÖLÜM 54 Ektopik Paratiroid Adenomu Vakası ve Primer Hiperparatiroidizme Yaklaşım

BÖLÜM 55 Sistemik Lupus’un Malar Döküntüsü Ayırıcı Tanısında Akılda Tutulması Gereken Bir Tablo: Demodikozis

BÖLÜM 56 Fahr Sendromunun Bir Nedeni Olarak Psödohipoparatiroidizm

BÖLÜM 57 Eklem Ağrısı ile Başvuran Olgu: İlaç İlişkili Fanconi Sendromuna Bağlı Hipofosfatemik Osteomalazi

BÖLÜM 58 İki Farklı Klinik Tek Tanı: Fahr Sendromu

BÖLÜM 59 Primer Sjögren Sendromu ve Sekonder Amiloidoz Birlikteliği

BÖLÜM 60 Plazmaferez Tedavisi Uygulanan Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit Olgusu

BÖLÜM 61 Conn Sendromu Olgusu

BÖLÜM 62 Sheehan Sendromu

BÖLÜM 63 Yetişkin Çölyak Olgusu

BÖLÜM 64 Atipik Semptomlarla Kliniğe Başvuran Takayasu Arteriti Vakası

BÖLÜM 65 Sensör ve Yapay Zeka Destekli, Kapalı Sistem İnsülin Pompasına Rağmen Egzersize Bağlı Hipoglisemik Atak Gelişen Erişkin Tip 1 Diyabetli Olgu

BÖLÜM 66 Maligniteye Bağlı Hiperkalsemiye Yaklaşım: Kronik Öksürük Yakınmasıyla Başvuran Myelom Olgusu

BÖLÜM 67 Olgu Eşliğinde Malignite Hastalarında Uygunsuz ADH Sendromu

BÖLÜM 68 Masif Pulmoner Emboli ile Tanı Alan Kolon Kanseri: Olgu Sunumu

BÖLÜM 69 İzole Kalvaryum Tutulumuyla Ortaya Çıkan Multipl Myelom Olgusu

BÖLÜM 70 Pyoderma Gangrenosum

BÖLÜM 71 Epidural Kitle İle Presente Olan Bir Multiple Myelom Vakasında Otolog Periferik Kök Hücre Nakli Sonrası Sekonder Astrositom Gelişimi


2023 Baskı / 411 Sayfa
TESLİMAT
 
 • Siparişleriniz Yurtiçi Kargo İle Gönderilir
 • Siparişlerinizi Üye Olmanıza Gerek Kalmadan Sipariş No ve Mail Adresinizle Takip Edebilirsiniz
 • Sipariş Takip


 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.000,00 TL1.000,00 TL
2530,00 TL1.060,00 TL
3360,00 TL1.080,00 TL
4275,00 TL1.100,00 TL
5224,00 TL1.120,00 TL
6190,00 TL1.140,00 TL
7165,71 TL1.160,00 TL
8147,50 TL1.180,00 TL
9133,33 TL1.200,00 TL
10122,00 TL1.220,00 TL
11112,73 TL1.240,00 TL
12104,17 TL1.250,00 TL
Yükleniyor...