OLGULAR EŞLİĞİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ III

 • Ürün Kodu: 9786253991319
 • Barkod: 9786253991319
 • Kategori: Anesteziyoloji ve Rean.
 • Stok: 20+
 • Fiyat
 • 600,00 TL
  KARGO BEDAVA
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş

Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi III


Klinik pratikte karşılaştığımız gerçek olgulardan anestezi yönetimini peroperatif dönemde literatür eşliğinde tartışmayı amaçladığımız ‘’Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi” kitabımızın üçüncüsünü yayına hazırladık. Daha önce yayınladığımız birinci kitapta 54 bölüm, ikinci kitapta ise 40 bölümde anestezi pratiğinde karşılaştığımız önemli konulara değindik. Her kitapta yazarlardan gelen olgular doğrultusunda mümkün olduğunca farklı konulara değinmeye çalıştık. Anestezi eğitiminde kişisel deneyim ve yaşanmış gerçek olguların, katkıda bulunan yazarlar tarafından bizlere sunulması bilimsel açıdan önemli bir kanıt oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bize destekte bulunan tüm yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kitabın hazırlanışı için harcadığımız zamandan dolayı ailelerimize de gösterdikleri sabır için teşekkürlerimizi sunarız.

Bölüm 1 .... Şiddetli Pulmoner Hipertansiyonlu Hastada
Nonkardiyak Cerrahi Anestezisi Yönetimi

Hakan TEMEL

Emel GÜNDÜZ

Bölüm 2 .... Nazal Entübasyona Bağlı Komplikasyon: Hipertrofik
Alt Konka Rezeksiyonu

Hatice AKPINAR

Bölüm 3 .... Masif Hemoptizide Anestezi ve Yoğun Bakım Yönetimi

Murat BIÇAKCIOĞLU

Bölüm 4 .... Postoperatif Yağ Embolisi Sendromuna Klinik Yaklaşım

Uğur ALTINIŞIK

Hatice Betül ALTINIŞIK

Bölüm 5 .... Atriyal Trombüs ve Masif Pulmoner Tromboemboliye Cerrahi Yaklaşımda Anestezi Yönetimi

Mihrican SAYAN

Hatice Betül ALTINIŞIK

Bölüm 6 .... Spontan İntrakranial Hipotansiyonu Olan Hastada Kan Yaması Uygulaması – Olgu Sunumu

Ahmet KACIROĞLU

Bölüm 7 .... Torakoabdominal Aort Anevrizması (Crawford Tip V) Cerrahisinde Anestezi Yönetimi ve Medulla Spinalis
İskemisinin Önlenmesi

Mustafa Levent ÇETİN1

Bölüm 8 .... Ağız Açıklığı Kısıtlı Pediyatrik Hastada Anestezi Yaklaşımı

Fatih OLUŞ

Hüseyin BABUN

Bölüm 9 .... Kalıtsal Metabolik Hastalığı Olan Hastanın Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi Yönetimi

Zeynep ERSOY

Bölüm 10 . Nefronofitiz Tanılı Çocuk Olguda Renal Transplantasyon Cerrahisinde Preemptif Analjezi Amacıyla Quadratus
Lumborum Plan Bloğu Uygulaması ve Anestezi Yönetimi

Fatma ACİL

Bölüm 11 . Femur Fraktürü Tespit Edilen Nörofibromatozisli
Bir Hastada Anestezi Yönetimi

Reşit SARUHAN

Bölüm 12 . Maksillofasyial Travmalı Hastalarda Havayolu Yönetimi

Erhan GÖKÇEK
Recep GÖKÇE

Bölüm 13 . Prader-Willi Sendromlu Çocuk Hastada İşitsel Beyin
Sapı Tepkisi (ABR/BERA) Testi Sırasında
Anestezi Yönetimi-Olgu Sunumu

Mustafa DİKİCİ

Bölüm 14 . Williams Sendromlu Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi:
Olgu Sunumu

Hasan ÖZAL
Esra MERCANOĞLU EFE

Bölüm 15 . Kromozomda Delesyon Olan ve Postoperatif Kanama Öyküsü Olan Pediatrik Hastada Peroperatif Anestezi Yönetimi;
Olgu Sunumu

Nurhan EREN

Bölüm 16 . Byler Hastası Pediatrik Olguda Anestezi Yönetimi

Emine KILINÇ

Meltem KİPRİ

Esra ÇALIŞKAN

Bölüm 17 . Nöroblastom Cerrahisi Yapılan Pediatrik Hastada Ultrasonografi Kılavuzluğunda Erektör Spina Plan Bloğuyla Ağrı Yönetimi

Necmiye AY

Bölüm 18 . Gastroşizisli Bir Hastada Genel Anestezi Yönetimi

Gökhan ERDEM

Bölüm 19 . Klinefelter Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi

Tuna ALBAYRAK

Bölüm 20 . Psödokolinesteraz Enzim Eksikliği Sebebiyle Uzamış Apne

Bilge OLGUN KELEŞ

Bölüm 21 . Leigh Sendromlu Hastada Anestezi ve
Yoğun Bakım Yönetimi

Semih BAŞKAN

Behiye Deniz KOSOVALI

Nevzat Mehmet MUTLU

Belgin AKAN

Derya GÖKÇINAR

Bölüm 22 . Myastenia Graviste Anestezi Yönetimi ve
Yoğun Bakım Takibi

Murat BIÇAKCIOĞLU

Bölüm 23 . Bernard Soulier Sendromlu Hastada Anestezi Yaklaşımı

Nisan TAŞ

Esra UYAR TÜRKYILMAZ

Bölüm 24 . Hungtington Koreli Hastada Anestezi Yönetimi

Büşra SÖZEN

Bölüm 25 . Akut Batın Cerrahisi Geçiren Limb Girdle Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi – Olgu Sunumu

İrem AYDOĞMUŞ

Zeynep KARAMAN

Bölüm 26 . Marfan Sendromu Tanılı Olguda Aynı Operasyonda Sinüs Valsalva Anevrizması, Pektus Ekskavatum ve Pnömotoraks Tamiri İçin Anestezi Yönetimi

Tuğba YÜCEL

Bölüm 27 . Laparoskopik Kolesistektomi Cerrahisi Yapılan Amyotrofik Lateral Skleroz Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi

İrem DURMUŞ

Bölüm 28 . Spinal Kord Stimülatörü Bulunan Hastada Anestezi Yönetimi

Canan TİRYAKİ

Bölüm 29 . Vagal Sinir Stimülasyonu Yapılan Olguda Anestezi Yönetimi

Serpil BAYINDIR

Bölüm 30 . Oturur Pozisyonda İntraoperatif Venöz Hava Embolisi
Gelişen Bir Olguda Anestezi Yönetimi

Mustafa Muhlis ALPARSLAN

Bölüm 31 . Uyanık Kraniotomide Skalp Bloğu

Funda ATAR

Bölüm 32 . Uyanık Kraniyotomi İle Rekürren İntrakraniyal Kitle Operasyonu Planlanan Olguda Anestezi Yönetimi

İrem AYDOĞMUŞ

Bölüm 33 . Genel Anestezi Altında Oftalmik Cerrahi Geçiren
Geriatrik Hastada Postoperatif Gelişen Serebro Vasküler
Olay (SVO) ve Yönetimi

Beyhan GÜNER

Bölüm 34 . İnternal Juguler Ven Kateterizasyonun Subaraknoid
Penetrasyonu ve Komplikasyon Yönetimi

Meliha ORHON ERGÜN

Seniyye Ülgen ZENGİN

Bölüm 35 . Kan Transfüzyonuna Bağlı Anafilaksi Gelişen
Pediatrik Hastada Anestezi Yönetimi

Ahmet Tuğrul ŞAHİN

Bölüm 36 . Karotis Endarterektomi Cerrahisine Rağmen Gelişen Akut İnme: Peroperatif Anestezi Yönetimi

Mustafa Levent ÇETİN

Cihan Sedat AYTÜNÜR

Bölüm 37 . Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonunda Gelişen Aort Yaralanmasında Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu

Ela ERTEN

Bölüm 38 . Endotrakeal Entübasyon Sırasında Vokal Kord Polip Aspirasyonu Olan Hastada Anestezi Yönetimi

Merve Bulun YEDİYILDIZ

Bölüm 39 . İntraoperatif Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Gelişen Hastada Anestezi Yönetimi

Elif Beyza BASKAN
Ahmet Onat BERMEDE

Bölüm 40 . Opere Dil Skuamoz Hücreli Karsinomu, Agnatisi ve Beklenen Zor Havayolu Olan Bir Olguda Acil Retrograd Endotrakeal Entübasyon İle Zor Havayolu Yönetimi

Hasan ÖZAL

Esra MERCANOĞLU EFE

Bölüm 41 . Kistik Fibrozis Tanılı Yoğun Bakım Hastasında COVID-19’un Seyri: Olgu Sunumu

Aylin PARMAKSIZ

Bölüm 42 . İleri Derece Akciğer Tutulumu Olan Kistik Fibrozis Tanılı Hastanın Acil İleus Cerrahisinde Rejyonel Anestezi Yönetimi

Nesibe Haliloğlu DAŞDAN

Bölüm 43 . Akut Apendektomide Transversus Abdominis Alan Blok ile Anestezi Yönetimi

Kadir Teoman ETİKCAN

Bölüm 44 . Fasyotomi Sonrası Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde İnfraklaviküler Blok Uyguluması: Olgu Sunumu

Mustafa DİKİCİ

Bölüm 45 . Kalça Protezi Planlanan Hastada PENG Bloğu: Olgu Sunumu

Ali GENÇ

Bölüm 46 . Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulanan Total Diz Protezi Hastasında İnatçı Hipotansiyonun İntravenöz %20 Lipid Solüsyonu ile Tedavisi

Onur BARAN

Bölüm 47 . İnterskalen Sinir Bloğu Sonrası Lokal Anestezi Toksisitesi Gelişen Olguda Lipid İnfüzyon Tedavisi

Andaç DEDEOĞLU

Bölüm 48 . Elde Motor Blok İstenmeyen ve Tendon Onarımı Yapılacak Hastada Anestezi Yöntem Seçimi: Düşük Doz Lidokain Kullanılarak Yapılan Ön Kol RİVA Uygulaması

Meral ERDAL ERBATUR

Bölüm 49 . Sağ Torako-Aksiller Bölgede Yumuşak Doku Kitlesi (Lipom) Eksizyon Cerrahisinde Anestezi Yöntem Olarak Erektör
Spina Plan Bloğu Uygulaması

Selçuk SEÇİLMİŞ

Abdulhakim ŞENGEL

Ramazan ASLANPARÇASI

Abdullah ŞENGÜL

Bölüm 50 . Laparoskopik Cerrahilerde Rejyonel Anestezinin Yeri Var Mıdır? Segmental Torakal Spinal Anestezi ve Erektör Spina Blok İle Laparoskopik Kolesistektomi Cerrahisi

Nezir YILMAZ

Bölüm 51 . Olgularla Situs İnversus Totaliste Anestezi Yönetimlerimiz:
Genel Anestezi ve İnfraklaviküler Blok

Fulya YILMAZ BARUT

Bölüm 52 . Total Kalça Protezi Yapılan Alkaptonürili Hastada Anestezi Yönetimi – Olgu Sunumu

Ahmet KACIROĞLU

Bölüm 53 . Varfarin Kullanan Hastada Subgluteal Siyatik Sinir Bloğu ile Arteriyovenöz Fistül Tamiri

Berna ÇALIŞKAN

Bölüm 54 . Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Spinal Miyoklonus:
Olgu Sunumu

Ayşe VAHAPOĞLU

Bölüm 55 . Kalça Kırığı Olan Geriatrik Hastada Anestezi ve Analjezi Yönetimi; Fasya İliaka Bloğu

Okan ANDIÇ

Bölüm 56 . Video Yardımcılı Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Ağrı Yönetimi İçin Rhomboid İnterkostal Blok

Mustafa DURAN

Bölüm 57 . Tiroid Cerrahisi Yapılan Bir Olguda Bilateral Intermediate Servikal Pleksus Bloğu ile Postoperatif Analjezi Yönetimi

Olcayto UYSAL

Bölüm 58 . Laringomalazisi Bulunan Dismorfik Yüz Görünümlü Bir Bebekte Bilateral İnguinal Herni Onarımı Operasyonunda Anestezi Yöntemi Olarak Kaudal Epidural Blok Uygulaması

Kevser DİLEK ANDIÇ

Bölüm 59 . Osteogenezis İmperfektalı Pediatrik Hastada Oral Ketamin ile Sedasyon Ve İnfraklaviküler Brakial Pleksus Sinir Bloğu

Okan ANDIÇ

Bölüm 60 . Sedasyon Altında İmplant Cerrahisi Yapılan Hastada Gelişen Sistemik Lokal Anestezi Toksisitesi ve Yönetimi

Hüseyin BABUN

Fatih OLUŞ

Bölüm 61 . Dental Tedavileri Sedoanaljezi Altında Nazal CPAP Maskesi ile Gerçekleştirilen Pediatrik Hastada Perioperatif
Anestezi Yönetimi

Gözde Nur ERKAN

Dilek GÜNAY CANPOLAT

Bölüm 62 . Yirmilik Diş Çekiminde Nazal Airway Yardımıyla Sedasyon Uygulaması

Gözde Nur ERKAN

Dilek GÜNAY CANPOLAT

Bölüm 63 . Peripartum Kardiyomiyopatili Gebede Anestezi Yönetimi

Oğuz ÖZAKIN

Bölüm 64 . Midgut Malrotasyonlu Gebe Hastada Sezeryan ve Malrotasyona Bağlı Akut Mezenter İskemisi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Kahraman MİİŞOĞLU

Bölüm 65 . Konjenital Kalp Hastalığı Olan Gebenin Sezaryen
Cerrahisinde Peroperatif Anestezi Yönetimi

Dilek YENİAY

Bölüm 66 . Brugadalı Bir Gebenin Acil Sezaryen Operasyonunda Anestezi Yönetimi

Bilge ASLAN

Bölüm 67 . Ürolojik Operasyon Esnasında Atriyoventriküler Tam Blok Gelișen Olguda Anestezi Yönetimi

Ayfer Kaya GÖK

Bölüm 68 . HoLEP Sırasında Gelişen TUR-P Sendromu ve Yönetimi

Özlem Melike EKŞİ
Nalan SAYGI DEMİR

Bölüm 69 . Laparoskopik Radikal Prostatektomi Operasyonlarında Anestezi Yönetimi

Serkan TELLİ

Bölüm 70 . Robotik Laparoskopik Radikal Prostatektomi Hastasında
Anestezi Yönetimi

Yusuf ÖZGÜNER

Bölüm 71 . Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HIPEC) Uygulanan Hastada Anestezi Yönetimi

Bilge ÇETİN

Hasan UZER

Bölüm 72 . Radikal Histerektomi Olgusunda Ağrı Yönetiminin Nosiseptif Level (NOL) İndeks Monitörizasyonu ile Değerlendirilmesi

Naime YALÇIN

Bölüm 73 . Zor Entübasyon Olduğu Düşünülen Dev Guatrlı Olguda
Anestezi Yönetimi

Zühal ÇAVUŞ

Bölüm 74 . Malign Hipertermi Öyküsü Olan Bir Hastada
Anestezi Yönetimi

Jülide SAYIN KART
Fatih Doğu GEYİK

Bölüm 75 . Karaciğer Sirozlu Hastada Anestezi Yönetimi

Gülgün Elif AKSOY


2023 Baskı / 664 Sayfa 
TESLİMAT
 
 • Siparişleriniz Yurtiçi Kargo İle Gönderilir
 • Siparişlerinizi Üye Olmanıza Gerek Kalmadan Sipariş No ve Mail Adresinizle Takip Edebilirsiniz
 • Sipariş Takip


 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1600,00 TL600,00 TL
2318,00 TL636,00 TL
3216,00 TL648,00 TL
4165,00 TL660,00 TL
5134,40 TL672,00 TL
6114,00 TL684,00 TL
799,43 TL696,00 TL
888,50 TL708,00 TL
980,00 TL720,00 TL
1073,20 TL732,00 TL
1167,64 TL744,00 TL
1262,50 TL750,00 TL
Yükleniyor...