NÜKLEER TIP VE MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME (2 CİLT)

 • Ürün Kodu: 9786253994716
 • Barkod: 9786253994716
 • Kategori: Nükleer Tıp
 • Stok: 20
 • Fiyat
 • %11indirim
  4.500,00 TL
  4.000,00 TL
  KARGO BEDAVA
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme (2 Cilt)


KISIM 1 TARİHÇE, NÜKLEER TIP FİZİĞİ, ENSTRÜMANTASYON, RADYOBİYOLOJİ VE RADYOFARMASİ
*   Bölüm 1 Nükleer Tıbbın Tarihsel Gelişim Süreci
   / Hikmet BAYHAN
*   Bölüm 2 Temel Nükleer Tıp Fiziği
   - A. Atomun Yapısı
      / Doğangün YÜKSEL
   - B. Radyoaktivite, Nükleer Dönüşümler ve Bozunumlar
      / Şerife İpek KARAASLAN
   - C. Radyoaktif Bozunmanın Kinetiği
      / Türkan ERTAY
   - D. Radyasyon Birimleri, Radyasyona Maruz Kalma ve Absorbe Edilen Doz
      / Sermin ÇAM KAYNAR
   - E. Radyasyon Sayım İstatistikleri
      / Türkay TOKLU
*   Bölüm 3 Radyasyonun Madde ile Etkileşimi
   / Tuğba HACIOSMANOĞLU
*   Bölüm 4 Radyonüklitlerin Üretimi
   / Perihan ÜNAK
*   Bölüm 5 Radyofarmasötikler
   / Emre ÖZGENÇ, Evren GÜNDOĞDU, Meltem OCAK
*   Bölüm 6 Görüntülemesiz Dedektörler ve Sayaçlar
   / Mustafa DEMİR
*   Bölüm 7 Sintilasyon ve Yarı İletken Dedektörler
   / Mustafa DEMİR
*   Bölüm 8 Gama Kameralar
   / Mustafa DEMİR
*   Bölüm 9 SPECT ve SPECT/BT
   / Mustafa DEMİR
*   Bölüm 10 PET/BT
   / Mustafa DEMİR
*   Bölüm 11 Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans (PET/MR) Görüntüleme ve Teknik Özellikler
   / Mustafa DEMİR
*   Bölüm 12 Bilgisayarlı Tomografi Çalışma Prensipleri ve Kalite Kontrol Testleri
   / Leyla POYRAZ
*   Bölüm 13 Deney Hayvanında Radyonüklit Görüntüleme
   / Gülay DURMUŞ ALTUN, Ülkü KORKMAZ
*   Bölüm 14 Temel Radyasyon Biyolojisi
   / Bengül GÜNALP, Ülkü Nur DERYA
*   Bölüm 15 Nükleer Tıp Prosedürleri için Dozimetri Prensipleri
   / Bilal KOVAN
*   Bölüm 16 Radyasyon Güvenliği
   / Bölüm Editörü: F. Suna KIRAÇ
   - A. Radyonükleer Acillerde Hastane Hazırlığı, Acil Durum Müdahale Ekibi Organizasyonu ve Kullanımı
      / Aslı AYAN, F. Suna KIRAÇ
   - B. Radyonükleer Acillere Müdahalede Temel Kavramlar
      / İnci ALIÇ ÖZASLAN, F. Suna KIRAÇ
   - C. Radyonükleer Acillerde Triyaj ve Hasta Yönetimi
      / Aslı AYAN, F. Suna KIRAÇ
   - D. Akut Radyasyon Sendromu
      / Doğangün YÜKSEL
   - E. Lokal Radyasyon Yaralanması
      / Doğangün YÜKSEL
   - F. Gebelik ve Radyasyon
      / F. Suna KIRAÇ, Aslı AYAN
   - G. Radyonüklit Tanı ve Tedavide Radyasyon Güvenliği
      / Fikri Selçuk ŞİMŞEK
   - H. Radyoaktif Atıkların Yönetimi
      / Meral HİÇÜRKMEZ
   - I. Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması
      / Yasemin PARLAK
   - İ. Acil Durum Planı ve Risk Analizi
      / Tarık ŞENGÖZ
   - J. Nükleer Düzenleme Kurumu/Nükleer Tıp Bölümü Tasarımı, Lisans ve Ruhsat İşlemleri
      / Nami YEYİN


KISIM 2 TANIDA NÜKLEER TIP
*   Bölüm 17 PET ile Kantitatif Görüntülemenin Temeli
   / Ali KİBAR, Mustafa KİBAR
*   Bölüm 18 PET/BT ve PET/MR Görüntüleme ve Görüntü İşleme
   / Seyhan KARAÇAVUŞ
*   Bölüm 19 Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Yorumlamanın Temelleri
   / Akın YILDIZ
*   Bölüm 20 Manyetik Rezonans Görüntülemede Görüntü Yorumlamanın Temelleri
   / Uğurcan BALYEMEZ
*   Bölüm 21 Nükleer Tıp Pratiğinde Yapay Zeka Uygulamaları
   / Nazlı Pınar KARAHAN ŞEN, Ayşegül AKSU, Gamze ÇAPA KAYA
A. ONKOLOJİ DIŞI HASTALIKLARDA NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME   
*   Bölüm 22 Santral Sinir Sistemi Radyonüklit Görüntülemesi
   / Bölüm Editörü: Lütfiye Özlem ATAY
   - A. PET ve SPECT Beyin Görüntülemesi
      / Tansel ÇAKIR
   - B. Nükleer Nörolojide Sayısal Görüntülemesi Analizi
      / Erdem BALCI
   - C. Demans İlişkili Nörodejeneratif Hastalıklar
      / Seda GÜLBAHAR ATEŞ, Lütfiye Özlem ATAY
   - D. Hareket Bozukluklarında Nükleer Tıp
      / Hasan BOZKURT, Lütfiye Özlem ATAY
   - E. Ensefalitlerin Metabolik Karşılığı F-18 FDG PET Görüntüleme
      / Zehra Pınar KOÇ
   - F. Epilepside Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri
      / Kerim ŞEKER, Ümit Özgür AKDEMİR
   - G. Psikiyatrik Hastalıklarda Beyin PET
      / Tansel ÇAKIR
   - H. Beyin Ölümü Sintigrafisi
      / Hülya EFETÜRK, Selahattin Barış KÜÇÜKALİ, Seda GÜLBAHAR ATEŞ
*   Bölüm 23 Beyin-Omurilik Sıvısı Sintigrafisi (Radyonüklit Sisternografi)
   / Meryem KAYA
*   Bölüm 24 Tiroit ve Paratiroit Görüntüleme
   / Nuh FİLİZOĞLU, Salih ÖZGÜVEN, Tanju Yusuf ERDİL
*   Bölüm 25 Tiroit, Paratiroit ve Tükürük Bezi Hastalıklarında Ultrasonografi
   / Seyfettin ILGAN
*   Bölüm 26 Adrenokortikal Sintigrafi
   / Gülgün BÜYÜKDERELİ
*   Bölüm 27 Kardiyovasküler Sistem Radyonüklit Görüntülemesi
   - A. Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi (SPECT)
      / Ahmet SALAN, Pınar Pelin ÖZCAN
   - B. PET/BT ile Miyokardiyal Canlılık Görüntülemesi
      / Semra ÖZDEMİR, Yavuz Sami SALİHOĞLU
   - C. Pozitron Emisyon Tomografi Miyokart Perfüzyon Görüntüleme
      / Yavuz Sami SALİHOĞLU, Semra ÖZDEMİR
   - D. Kardiyak Fonksiyonun Değerlendirilmesinde Radyonüklit Görüntüleme
      / F. Suna KIRAÇ
   - E. I-123 MIBG ve Analog PET Radyofarmasotikleri ile Kardiyak İnnervasyon Görüntüleme
      / Feyza ÇAĞLIYAN
   - F. Kardiyak Amiloidoz
      / Elif ÖZDEMİR, Fatma Arzu GÖRTAN
   - G. Enfektif Endokardit Tanısında Nükleer Tıp Uygulamaları
      / Hakan DEMİR
   - H. Aterosklerozun 18F-Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi ile Görüntülemesi
      / Gülay DURMUŞ ALTUN, Selin SOYLUOĞLU
   - I. Kardiyak Transplantın Değerlendirilmesinde Radyonüklit Görüntüleme Yöntemleri
      / Fevziye CANBAZ TOSUN, Ahmet ÖZKAYA
*   Bölüm 28 Solunum Sistemi Sintigrafisi
   / Salih ÖZGÜVEN, Tanju Yusuf ERDİL
*   Bölüm 29 Gastrointestinal Sistem Sintigrafisi
   / Onur Erdem ŞAHİN
*   Bölüm 30 Hepatobiliyer Sistem Sintigrafisi
   / Mahmut YÜKSEL
*   Bölüm 31 Üriner Sistemde Nükleer Tıp
   / Yeşim CEYLAN, Zehra ÖZCAN
*   Bölüm 32 Enfeksiyon ve Enflamasyonun Radyonüklit Görüntülemesi
   / Olga YAYLALI
*   Bölüm 33 Lenfatik Bozuklukların Yönetiminde Lenfosintigrafi
   / Zekiye HASBEK
*   Bölüm 34 Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Nükleer Tıp Görüntüleme
   / Ali SARIKAYA
*   Bölüm 35 Kemik Mineral Dansitometri
   / Ali KİBAR, Mustafa KİBAR
*   Bölüm 36 Malign Olmayan Hastalıklarda FAPI Hibrit Görüntüleme
   / Umut ELBOĞA, Yusuf Burak ÇAYIRLI
B. ONKOLOJİDE NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME
*   Bölüm 37 PET/BT ve PET/MR'de Normal Varyasyonlar ve Artefaktlar
   / Gizem SÜTÇÜ, Çiğdem SOYDAL
*   Bölüm 38 Kanser Hücresi Biyolojisi: Nükleer Onkoloji Görüntülemesinin Temelleri
   / Bilge VOLKAN SALANCI
*   Bölüm 39 Kanser Tedavisinin Diğer Organlardaki Etkilerinin Fonksiyonel Analizi
   / Erkan VARDARELİ
*   Bölüm 40 Beyin Tümörlerinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Ümmühan ABDÜLREZZAK, Ahmet TUTUŞ
*   Bölüm 41 Baş ve Boyun Tümörlerinde Moleküler Görüntüleme
   / Tamer AKSOY, Göksel ALÇİN
*   Bölüm 42 Tiroit Kanserlerinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Bedriye Büşra DEMİREL, Gülin UÇMAK
*   Bölüm 43 Özofagus ve Mide Tümörlerinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Gözde DAĞLIÖZ GÖRÜR
*   Bölüm 44 Pankreas Kanserinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Cengiz TAŞÇI
*   Bölüm 45 Kolorektal Kanserde Radyonüklit Görüntüleme
   / Ayşegül AKSU, Nazlı Pınar KARAHAN ŞEN, Gamze ÇAPA KAYA
*   Bölüm 46 Karaciğer Tümörlerinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Sertaç ASA
*   Bölüm 47 Meme Kanserinde Radyonüklit Görüntüleme
   / İsmet SARIKAYA
*   Bölüm 48 Toraks Tümörlerinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Haluk Burçak SAYMAN
*   Bölüm 49 Genitoüriner Sistem Malignitelerinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Nazım COŞKUN, Şeyda TÜRKÖLMEZ
*   Bölüm 50 Prostat Kanserinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Seçkin BİLGİÇ, Kerim SÖNMEZOĞLU
*   Bölüm 51 Jinekolojik Kanserlerde Hibrit Görüntüleme
   / Ebru TATCI, Özlem ÖZMEN
*   Bölüm 52 Nöroendokrin Tümörlerde Radyonüklit Görüntüleme
   / Lebriz USLU BEŞLİ
*   Bölüm 53 Lenfoma ve Lösemide Radyonüklit Görüntüleme
   / Mehmet ERDOĞAN, Sevim Süreyya ŞENGÜL
*   Bölüm 54 Kemik Tümörlerinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Yeşim CEYLAN, Zehra ÖZCAN
*   Bölüm 55 Çocukluk Çağı Kanserlerinde Radyonüklit Görüntüleme
   / Funda ÜSTÜN
*   Bölüm 56 Melanomda Radyonüklit Görüntüleme
   / Murat Fani BOZKURT
*   Bölüm 57 Kanserde FAPI Hibrit Görüntüleme
   / Umut ELBOĞA, Yusuf Burak ÇAYIRLI
*   Bölüm 58 Primeri Bilinmeyen Kanserde Radyonüklit Görüntüleme
   / Zeynep YAPAR, Ali Fuat YAPAR
*   Bölüm 59 Antitümör Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
   / İlknur AK SİVRİKOZ
*   Bölüm 60 Cerrahi Onkolojide Lenfatik Haritalama ve Sentinel Nod Biyopsisi
   / Ülkem YARARBAŞ
*   Bölüm 61 Nükleer Tıpta ROLL Uygulamaları
   / Mehmet REYHAN
*   Bölüm 62 Radyoterapi Planlamasında PET/BT Görüntüleme
   / Neşe TORUN


KISIM 3 TEDAVİDE NÜKLEER TIP
*   Bölüm 63 Radyonüklit Tedavinin Temel Prensipleri
   / Zeynep BURAK
*   Bölüm 64 Dozimetrik ve Radyobiyolojik Hususlar
   / Pınar AKKUŞ GÜNDÜZ, Alper Özgür KARAÇALIOĞLU
A. BENİGN HASTALIKLARDA RADYONÜKLİT TEDAVİ
*   Bölüm 65 Benign Tiroit Hastalıklarında Radyoiyot Tedavisi
   / Hüseyin ŞAN, Mustafa Özdeş EMER
*   Bölüm 66 Radyosinovektomi
   / Cüneyt TÜRKMEN
B. MALİGN HASTALIKLARDA RADYONÜKLİT TEDAVİ
*   Bölüm 67 Diferansiye Tiroit Kanserinde Radyonüklit Tedavi
   / Gülin UÇMAK
*   Bölüm 68 Progresif Dediferansiye ve Medüller Tiroit Kanserlerinde Radyonüklit Tedavi
   / Elife AKGÜN, Sait SAĞER
*   Bölüm 69 Radyoembolizasyonun Temel Prensipleri
   / Nalan ALAN SELÇUK, Osman Melih TOPCUOĞLU
*   Bölüm 70 Primer Karaciğer Tümörlerinde Radyoembolizasyon Uygulamaları
   / İsa Burak GÜNEY, Kadir Alper KÜÇÜKER
*   Bölüm 71 Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Radyomikroküre Tedavisi
   / Nuri ARSLAN, Deniz BEDEL
*   Bölüm 72 Yeni Yaklaşımlar: Kompleks Nöroendokrin Karaciğer Metastazlarının Tedavisinde Kombine Lokal ve Multimodal Stratejiler
   / Esra ARSLAN
*   Bölüm 73 Nöroendokrin Tümörlerde Radyonüklit Tedavi
   / Başak SOYDAŞ TURAN, Meltem ÇAĞLAR
*   Bölüm 74 Nöroendokrin ve Periferik Nöroektodermal Kökenli Pediyatrik Tümörlerde Radyonüklit Tedavi
   / Nedim C.M. GÜLALDI
*   Bölüm 75 Prostat Kanserinde Güncel Nükleer Tıp Tedavi Yöntemleri
   / Ali KİBAR, Levent KABASAKAL
*   Bölüm 76 Kemik Metastazlarında Ağrı Palyasyonu için Radyofosfonat Tedavisi
   / Nurhan ERGÜL
*   Bölüm 77 Onkolojide Radyoimmünoterapi
   / Elgin ÖZKAN, Burak DEMİR
*   Bölüm 78 Malign Plevral ve Peritoneal Efüzyonda İntrakaviter Radyonüklit Tedavi
   / Derya ÇAYIR, Berna OKUDAN TEKİN
*   Bölüm 79 Nükleer Tıpta Tanı ve Tedavinin Geleceği
   / Özlem KÜÇÜK, Mine ARAZ, Melisa ÖZTÜRK


2023 Baskı / 1560 Sayfa 

TESLİMAT
 
 • Siparişleriniz Yurtiçi Kargo İle Gönderilir
 • Siparişlerinizi Üye Olmanıza Gerek Kalmadan Sipariş No ve Mail Adresinizle Takip Edebilirsiniz
 • Sipariş Takip


 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
14.000,00 TL4.000,00 TL
22.120,00 TL4.240,00 TL
31.440,00 TL4.320,00 TL
41.100,00 TL4.400,00 TL
5896,00 TL4.480,00 TL
6760,00 TL4.560,00 TL
7662,86 TL4.640,00 TL
8590,00 TL4.720,00 TL
9533,33 TL4.800,00 TL
10488,00 TL4.880,00 TL
11450,91 TL4.960,00 TL
12416,67 TL5.000,00 TL
Yükleniyor...